Ce este medierea?

Medierea este modalitatea de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, în care părţile implicate în conflict sunt asistate de mediator (persoană specializată), în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate cu acordul de voinţă al părţilor.

Mediatorul nu judecă, nu dă soluţii, dar prin tehnicile de comunicare de care dispune va depune toate diligenţele ca părţile implicate în conflict,  să ajungă la o soluţie de tip câştig-câştig concretizată printr-un acord de voinţă scris.

Medierea este promovata prin Legea 192 din 2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator modificata si completata cu legea 370/2009, OUG 90/2012 si legea 115/2012, precum si de  Directiva 52/2008/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii in materie civila si comerciala.